Kai dvi širdys susijungia

Jaunosios puokštės, automobilių, bažnyčių, pokylių salių vestuvėms puošyba.